HOMEPAGINA
RONSE

Ons Clubnieuws

RAAD VAN BESTUUR 26 maart 2019

Vorig verslag van 22 januari 2019 werd goedgekeurd en ondertekend voor akkoord.

Onze binnenterreinen gaan we herbeleggen, onze secretaris zal bekijken welke grondstof we best kunnen gebruiken om deze te verbeteren, hopelijk kan dit doorgaan in de maand mei 2019.

Ook onze buitenterreinen gaan we proberen te verbeteren.

Ons heetluchtkanon vervangen door dure petroleumkachel daar iedereen bang was voor onze heetluchtblazer, blijkbaar zijn onze bezoekers tevreden met deze verwarming.

De Btw-aangifte, verklaring financiële toestand registratie en jaarrekening werd ingediend na de algemene statutaire vergadering op 24 januari 2019. De aangifte belasting rond 20 september 2019.

De vergadering werd beëindigd rond 16u.

Volgende samenkomst voorzien eind mei 2019.


Verslag Algemene Statutaire Vergadering van 22 januari 2019

Aanwezigheden werden genoteerd, aanwezigheidsquorum van 2/3 werd bereikt, voldoende dus,indien nodig, om statutenwijzigingen door te voeren.

Deze samenkomst ging door in ons secretariaat: Robert Schumanstraat 12, 9600 Ronse.

Namens ons bestuur wenste onze voorzitter iedereen het beste toe voor 2019, een tevreden praeses, onze situatie is nog steeds in een gunstige toestand! Vriendschap en sportiviteit blijft bij ons nog steeds op de eerste plaats, op deze weg blijven we dit jaar ook verdergaan, negative mentaliteiten blijven wij negeren, wij blijven onze eigenheid bewaren!

Het verslag van 23 janauri 2018 werd voorgelezen en door de algemene vergadering goed gekeurd.

Onze penningmeester gaf dan een financieel overzicht, de inkomsten en uitgaven vielen mee, Sina vond dat de jaarrekening van 2018 aantoont dat het goed gaat, we mogen zo verder doen!!!

Onze activiteiten zijn nu: petanquen, boccia en boccé, deze bedrijvigheden behoren tot de verantwoordelijkheden van onze dagelijkse bestuurder.

Vunck Sabrina en Geert Haegeman zijn sedert begin 2018 vaste assistenten bij de werking Boccia.

Onze jaarrekening werd dan goedgekeurd door de algemene vergadering, ook de begroting 2020 werd positief onthaald en goedgekeurd. De kwijting werd verleend aan de Raad van bestuur eveneens door alle aanwezigen met stemrecht. De secretaris zal donderdag 24 januari 2019, de jaarrekening neerleggen bij de rechtbank van koophandel.

Lucie, onze jeugdsportcoördinator , haar jaarverslag 2018, was kort, daar ze nog steeds inactief is door ziekte, onze secretaris beheerd nog steeds haar activiteiten.

Onze voorzitter bedankte nogmaals alle aanwezigen en wenste hen nogmaals het beste voor 2019, bij het afsluiten van deze vergadering. Deze algemene vergadering werd ontbonden om 15 u 30.


RAAD VAN BESTUUR 22 januari 2019

Vorig verslag van 6 december 2018 werd goedgekeurd en ondertekend voor akkoord.

De algemene statutaire vergadering werd voorbereid en nog eens besproken.

De activiteiten van onze jeugdsportcoördinator worden nog steeds waargenomen door onze secretaris.

We hebben regelmatig nieuwe bezoekers die sporadisch komen petanquen, maar ze zijn steeds welkom.

De problemen met onze heteluchtkachel zijn opgelost.

Overname electriciteit van ons lokaal gaan niet door, we behouden de voorgaande toestand

Onze petanqueterreinen gaan we proberen te verbeteren met een nieuwe grondlaag, de buitenterreinen gaan we dit jaar nog behouden.

Onze boccia – en boccé-spelers hebben niet de voldoende eigenschappen om competitie te spelen, dus behouden wij onze activiteiten recreatief,dit werd besloten na overleg met de begeleiders.

Verscheidene verenigingen hebben ons uitgenodigd(nogmaals!) om enkele wedstrijden tegen hen te spelen, we hebben ons akkoord verklaard.

De vergadering werd reeds beëindigd rond 14u35.(we hadden reeds een werkvergadering op 15/01/2019)

Volgende samenkomst voorzien eind maart 2019.


RAAD VAN BESTUUR 6 december 2018

Vorig verslag van 23 oktober 2018 werd goedgekeurd en ondertekend voor akkoord.

Onze Raad een weekje later dan voorzien,druk, maar alles loopt goed.

Goede opkomst petanquers, een aantal van de vroegere leden keren terug. We blijven gewoon verder werken, zoals wij nu bezig zijn.

Onze Boccia- en boccéspelers zijn sedert september 2018 herbegonnen met hun hobby, maar een aantal activiteiten onderbreken soms hun aanwezigheid.

Onze pellettkachel kreeg zijn jaarlijks onderhoud,nu verwarmt de kachel ook beter.

«Okra en 50+» wensen enkele vriendschappelijke wedstrijden tegen ons te spelen, wij hebben positief geantwoord.

We hebben goede reacties aangaande onze groepsreis naar Rhodos, enkele van onze vrienden lieten echter weten dat het blijkbaar nog goedkoper(???) kan, onze penningmeester zal dit navragen!

De vergadering werd beëindigd rond 16u25.

Volgende samenkomst voorzien eind december 2018.


RAAD VAN BESTUUR 23 oktober 2018

Vorig verslag van 5 juli 2018 werd goedgekeurd en ondertekend voor akkoord.

Familiale omstandigheden zorgde er voor dat onze Raad niet eerder kon samen komen, hopelijk zijn alle gezondsheidsproblemen voorbij en kunnen we allen terug aan de slag.

Jeugdsportcoôrdinator Lucie is nog steeds herstellende van een burnout, onze secretaris blijft haar taak tijdelijk overnemen, door deze situatie konden we nog niet herstarten met onze jeugdwerking, maar dit plan zal zeker uitgevoerd worden!

Het nieuw Boccia-seizoen 2018-2019 is gestart, we blijven werken volgens het systeem van het voorbije seizoen!!!

De vergadering werd beëindigd rond 16u30.

Volgende samenkomst voorzien eind november 2018.


RAAD VAN BESTUUR 5 juli 2018

Vorig verslag van 5 APRIL 2018 werd goedgekeurd en ondertekend voor akkoord.

Onze RVB van 28 juni 2018 werd verlegd naar heden 05/07/18 daar voorbije donderdag onze boccia- spelers wensten te komen spelen, zij hadden geen zin in een 2de dag Rock for Special. De raad was onmiddellijk bereid om aan hun vraag te voldoen.

Jeugdsportcoôrdinator Lucie is nog herstellende van een burnout, onze secretaris heeft haar taak tijdelijk overgenomen

De buitenterreinen worden nu regelmatig bespeeld.

De boccé spelers willen vanaf september 2018, twee maal per week komen spelen, nog afspreken welke namiddagen,Philippe(onze voorzitter van de jeugdwerking) is bereid hen te begeleiden.

September word ook de maand dat we hopen te herstarten met de jeugd werking op woensdagmiddag.

Nieuw Boccia-seizoen 2018-2019 start op 06/09/2018 en eindigd 28/06/2019,we blijven werken volgens het systeem van het voorbije seizoen!!!

Op vraag van onze leden zullen we regelmatig een tornooi organiseren voor vaste doubletten.

De vergadering werd beëindigd rond 16u15.

Volgende samenkomst voorzien eind augustus 2018.


RAAD VAN BESTUUR 5 APRIL 2018

Vorig verslag van 23 JANUARI 2018 werd goedgekeurd en ondertekend voor akkoord.

De griepepedemie zorgde ervoor dat we een vergadering moesten uistellen.

De positieve elan gaat verder, petanque, boccé en boccia blijven het inderdaad goed doen.

Het enige minder goede nieuws: onze jeugdsportcoôrdinator heeft een burnout, waardoor zij momenteel haar taak niet kan volbrengen!

De buitenterreinen worden herbewerkt, deze zomer wordt er dan ook regelmatig buiten gespeeld.

De vergadering werd beëindigd rond 16u30.

Volgende samenkomst voorzien eind mei 2018.


Verslag Algemene Statutaire Vergadering van 23 januari 2018

Aanwezigheden werden genoteerd, aanwezigheidsquorum van 2/3 werd bereikt, voldoende dus,indien nodig, om statutenwijzigingen door te voeren.

Deze samenkomst ging door in ons secretariaat: Robert Schumanstraat 12, 9600 Ronse.

Namens ons bestuur wenste onze voorzitter iedereen het beste toe voor 2018, een tevreden praeses, onze situatie is in gunstige toestand veranderd! Vriendschap en sportiviteit blijft bij ons nog steeds op de eerste plaats, op deze weg blijven we dit jaar ook verdergaan, negative mentaliteiten blijven wij negeren, wij blijven onze eigenheid bewaren!

Het verslag van 26 janauri 2017 werd voorgelezen en door de algemene vergadering goed gekeurd. Onze penningmeester gaf dan een financieel overzicht, de inkomsten en uitgaven vielen mee, Sina vond dat de jaarrekening van 2017 aantoont dat het redelijk goed gaat.

Deze jaarrekening werd dan goedgekeurd door de algemene vergadering, ook de begroting 2018 werd positief onthaald en goedgekeurd.

De kwijting werd verleend aan de Raad van bestuur eveneens door alle aanwezigen met stemrecht. De secretaris zal donderdag 25 januari 2018, de jaarrekening neerleggen bij de rechtbank van koophandel.

Onze voorzitter bedankte nogmaals alle aanwezigen en wenste hen nogmaals het beste voor 2018, bij het afsluiten van deze algemene statutaire vergadering.

Deze algemene vergadering werd ontbonden om 16 u.


RAAD VAN BESTUUR 23 JANUARI 2018

Vorig verslag van 28 DECEMBER 2017 werd goedgekeurd en ondertekend voor akkoord.

De positieve elan gaat verder, petanque, boccé en boccia blijven het goed doen.

Sedert de start van het nieuwe jaar 2018, werkt ons boccia afdeling met ons eigen materiaal!

De buitenterreinen worden terug in orde gebracht, we hopen ze dit jaar wekelijks te kunnen gebruiken.

De algemene statutaire vergadering werd voorbereid en nog eens besproken, de BTW-aangifte werd reeds ingediend op 14 januari 2018, jaarrekening 2017 en aangifte registratie worden deze week nog ingediend na de algemene statutaire vergadering van deze namiddag.

Deze vergadering werd beëindigd om 15 uur, volgende raad van bestuur eind februari 2018.


RAAD VAN BESTUUR 28 DECEMBER 2017

Vorig verslag van 10 OKTOBER2017 werd goedgekeurd en ondertekend voor akkoord.

Het bleef ook een drukke periode voor ons bestuur tijdens de maand november, daardoor opheden deze samenkomst.

Onze club doet het goed, vooral op maandag- en vrijdagnamiddag.

De activiteiten boccé en boccia doen het evengoed!!!,we hebben nog een set boccia-ballen aangekocht, voor het ogenblik hebben we nu voldoende ballen om actief te zijn op 4 terreinen. Onze club heeft nu zelfs een Belgisch Kampioen boccé

Onze penningmeester en secretaris, zullen samen de algemene vergadering voorbereiden, die waarschijnlijk zal doorgaan eind januari 2018, na onze bestuursvergadering

Deze vergadering werd beëindigd om 16u15.© De Ronsische Senioren 2010(HJP)